N A P I S Z    D O    N A S

Pola oznaczone * są wymagane.

Zawartość

I Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów

Łobez, 20-21.06.2014 r.

 

 REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów w Łobzie

umożliwia konfrontację wykonawczą uczniom szkół muzycznych I i II

stopnia, ognisk muzycznych oraz innych tego typu placówek.

2. Konkurs obejmuje instrumenty dęte blaszane oraz instrumenty dęte drewniane.

3. Konkurs odbędzie się w dniu 21.06 2014 r.

4. Organizatorem Konkursu jest Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez,

tel. 913974571, lobez-ldk@home.pl, www.lobez.ldk.home.pl 

5. Konkurs jest jednoetapowy i obejmuje następujące grupy wiekowe:

1 – do 10 roku życia

2 – od 10 do 13 roku życia

3 -  od 13 od 16 roku życia

4 – od 16 do 19 roku życia

5 -  od 19 roku życia wzwyż

6. Program obowiązujący uczestników Konkursu:

program dowolny (2 utwory);

czas trwania do 10 minut.

7. Formularz zgłoszeniowy na Konkurs należy przesłać pocztą, faksem lub

drogą elektroniczną do dnia 07.06.2014        

8. Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu zostanie zamieszczona

na stronie internetowej organizatora od dnia 14.06.2014

10. Laureaci konkursu otrzymują statuetki, dyplomy.

11. Nagrodzeni zobowiązani są do bezpłatnego udziału w koncercie

laureatów.

12. Kolejność występów w konkursie zostanie ustalona w dniu 21.06.2014i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.

Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

13. Jury dokona podziału miejsc, a jego decyzje są ostateczne.

14. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

15. W trakcie przesłuchań konkursowych dopuszcza się wykonania tylko

i wyłącznie z oryginalnych materiałów nutowych.

16. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania własnego akompaniatora.

17. Przejazd, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestnicy organizują we

własnym zakresie. Dla członków orkiestr biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Łobzie zakwaterowanie i wyżywienie jest bezpłatne.